Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/05/2019  16:25
 
 

120 δόσεις: Τι αλλάζει με τον ακατάσχετο λογαριασμό

120 δόσεις Τι αλλάζει με τον ακατάσχετο λογαριασμό
120 δόσεις Τι αλλάζει με τον ακατάσχετο λογαριασμό
Τ

ροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γεράσιμο Μπαλαούρα και Χρήστο Μαντά και την οποία έκανε δεκτή η κυβέρνηση παρέχει πρόσθετο κίνητρο σε οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς την εφορία μέσω της προοδευτικής σε μηνιαία βάση αποδέσμευσης κατασχεθέντος λογαριασμού τραπεζικού ή πληρωμών.
 

Σκοπός της τροπολογίας είναι η επιβράβευση της συνέπειας των οφειλετών ως προς την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, καθώς η προοδευτική αποδέσμευση χορηγείται σε όσους έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Η επιβράβευση έχει τη μορφή εξασφάλισης μεγαλύτερης ρευστότητας, προκειμένου οι οφειλέτες να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής τους καθώς και τις ανάγκες διαβίωσης του νοικοκυριού τους.

120 δόσεις Τι αλλάζει με τον ακατάσχετο λογαριασμό