Ημερομηνία Δημοσίευσης 20/08/2019  10:55
 
 

ΑΑΔΕ: Τέλος χρόνου για να δηλώσετε μισθώσεις από Airbnb και Booking

ΑΑΔΕ Τέλος χρόνου για να δηλώσετε μισθώσεις από Airbnb και Booking
ΑΑΔΕ Τέλος χρόνου για να δηλώσετε μισθώσεις από Airbnb και Booking
Λ

ήγει σήμερα η προθεσμία δήλωσης των μισθώσεων βραχυχρόνιας διαμονής τύπου Airbnb και Booking του Ιουλίου, στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. 

Όπως ορίζει ο νόμος οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» τύπου Airbnb υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».

ΑΑΔΕ Τέλος χρόνου για να δηλώσετε μισθώσεις από Airbnb και Booking