Ημερομηνία Δημοσίευσης 16/01/2020  17:15
 
 

Αγροτικές επιδοτήσεις: «Κακά μαντάτα» - Ποιος προτείνει την κατάργηση τους και από πότε

Αγροτικές επιδοτήσεις «Κακά μαντάτα» - Ποιος προτείνει την κατάργηση τους και από πότε
Αγροτικές επιδοτήσεις «Κακά μαντάτα» - Ποιος προτείνει την κατάργηση τους και από πότε
Π

οιοι ζητούν την κατάργηση των αγροτικών επιδοτήσεων.

“Κακά μαντάτα” από το μέτωπο των αγροτικών επιδοτήσεων... Από τη Γερμανία έρχονται τα “μαντάτα” αυτά και προκαλούν μεγάλη ανησυχία, καθώς η γερμανική κυβέρνηση - σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες – προτείνει, και φυσικά πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή, την ολοκληρωτική κατάργηση της βασικής ενίσχυσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2030, σε συνδυασμό με τη γενναία μεταφορά πόρων από τον Α’ Πυλώνα στα Διαρθρωτικά Προγράμματα της ερχόμενης ΚΑΠ. Η Γερμανία, μάλιστα, υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί ένα «ισχυρό πολιτικό μήνυμα»!

Αγροτικές επιδοτήσεις «Κακά μαντάτα» - Ποιος προτείνει την κατάργηση τους και από πότε