Ημερομηνία Δημοσίευσης 11/07/2019  15:25
 
 

Airbnb: Ποιες είναι οι αλλαγές μετά τη διαβούλευση με την Ε.Ε.

Airbnb Ποιες είναι οι αλλαγές μετά τη διαβούλευση με την ΕΕ
Airbnb Ποιες είναι οι αλλαγές μετά τη διαβούλευση με την ΕΕ
A

irbnb: «H πλατφόρμα έχει βελτιώσει και αποσαφηνίσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές καταλυμάτων στους καταναλωτές, οι οποίες είναι πλέον σύμφωνες με τα πρότυπα που ορίζονται στο δίκαιο της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών».

Αυτό είναι το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε μετά από διαπραγματεύσεις με την Airbnb.

Airbnb Ποιες είναι οι αλλαγές μετά τη διαβούλευση με την ΕΕ

Airbnb Ποιες είναι οι αλλαγές μετά τη διαβούλευση με την ΕΕ