Ημερομηνία Δημοσίευσης 29/01/2020  07:35
 
 

Αντικειμενικές αξίες: Περιθώριο 50 ημερών για τις νέες τιμές

Αντικειμενικές αξίες Περιθώριο 50 ημερών για τις νέες τιμές
Αντικειμενικές αξίες Περιθώριο 50 ημερών για τις νέες τιμές
Α

ντίστροφα άρχισε να μετράει ο χρόνος για την ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές και την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περίπου 3.500 περιοχές σε όλη τη χώρα.

Μέχρι τα μέσα Μαρτίου, οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις εισηγήσεις τους για τις νέες τιμές των ακινήτων σε περισσότερες από 10.000 περιοχές.

Αντικειμενικές αξίες Περιθώριο 50 ημερών για τις νέες τιμές