Ημερομηνία Δημοσίευσης 19/09/2019  11:35
 
 

Αποκάλυψη CNN Greece: Θύματα «πυραμίδας» εκατοντάδες Φιλιππινέζοι στην Ελλάδα

Αποκάλυψη CNN Greece Θύματα «πυραμίδας» εκατοντάδες Φιλιππινέζοι στην Ελλάδα
Αποκάλυψη CNN Greece Θύματα «πυραμίδας» εκατοντάδες Φιλιππινέζοι στην Ελλάδα
Κ

αταγγελίες για τη δημιουργία «πυραμίδας» που εκμεταλλεύεται Φιλιππινέζους που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα έχουν γίνει στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές. Προειδοποιήσεις για τη δράση του σχετικού κυκλώματος έχει απευθύνει και η πρεσβεία των Φιλιππίνων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις εν λόγω καταγγελίες, τους τελευταίους μήνες δραστηριοποιείται στην Αθήνα Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) με έδρα στο Κουκάκι που έχει ως διαχειριστή Φιλιππινέζο και η οποία υπόσχεται υπερκέρδη και επιτυχημένη καριέρα σε όσους γίνουν μέλη της. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί ως γραφείο αντιπροσωπείας της εταιρείας Smart Living Marketing.

Αποκάλυψη CNN Greece Θύματα «πυραμίδας» εκατοντάδες Φιλιππινέζοι στην Ελλάδα

Αποκάλυψη CNN Greece Θύματα «πυραμίδας» εκατοντάδες Φιλιππινέζοι στην Ελλάδα