Ημερομηνία Δημοσίευσης 08/11/2019  18:15
 
 

Bloomberg: Όλο και πιο "ασφαλές μέρος" θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές
Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές
Τ

α ελληνικά ομόλογα αναφοράς γίνονται όλα και πιο ισχυρά και αυτό φαίνεται περισσότερο στη διαφορά της απόδοσής τους σε σχέση με αυτή των αντίστοιχων ιταλικών τίτλων, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.
Όπως σημειώνει, η διαφορά αυτή είναι η μικρότερη εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια, δείχνοντας ότι οι επενδυτές βλέπουν την Ελλάδα όλο και περισσότερο ως ασφαλές μέρος για να τοποθετήσουν τα χρήματά τους, παρά την έλλειψη επενδυτικής διαβάθμισης της χώρας. «Η εμπιστοσύνη αυξάνεται μετά την εκλογή μίας πιο φιλικής στην αγορά κυβέρνησης τον Ιούλιο», σημειώνει το Bloomberg.

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές

Bloomberg Όλο και πιο ασφαλές μέρος θεωρούν την Ελλάδα οι επενδυτές