Ημερομηνία Δημοσίευσης 29/01/2020  07:35
 
 

Χρέη στην εφορία: Πότε ανοίγει η νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων

Χρέη στην εφορία Πότε ανοίγει η νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων
Χρέη στην εφορία Πότε ανοίγει η νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων
Α

νοίγει στις 26 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για τη νέα πάγια ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο σε 24 ή 48 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση έως την 1η Νοεμβρίου 2019.

Όσοι εντάχθηκαν στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου μπορούν να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση και να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε 24-48 δόσεις. Όσοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων έως τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου δεν μπορούν να μεταφέρουν οφειλές καθώς τότε ίσχυε η ρύθμιση των 120 δόσεων.

Χρέη στην εφορία Πότε ανοίγει η νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων