Ημερομηνία Δημοσίευσης 20/08/2019  17:35
 
 

Διευκρινίσεις για το ανώτατο όριο σύνταξης – Δείτε παραδείγματα

Διευκρινίσεις για το ανώτατο όριο σύνταξης – Δείτε παραδείγματα
Διευκρινίσεις για το ανώτατο όριο σύνταξης – Δείτε παραδείγματα
Δ

ιευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και οδηγίες για την εφαρμογή του παρέχει απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα:

Διευκρινίσεις για το ανώτατο όριο σύνταξης – Δείτε παραδείγματα