Ημερομηνία Δημοσίευσης 16/01/2020  10:15
 
 

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS
Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS
Τ

ο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο δικαίωσε με απόφασή του τη ΔΕΠΑ στη διαιτησία με την τουρκική BOTAS, επιβάλλοντας αναδρομική μείωση της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου.
Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως αναφέρει η ΔΕΠΑ, αποτελεί το τελευταίο στάδιο στη δεκαετή εμπορική διένεξη μεταξύ ΔΕΠΑ και BOTAS για την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής.
Οι συνέπειες της απόφασης αποτιμώνται αυτή τη στιγμή από τις υπηρεσίες της επιχείρησης.

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS

Δικαίωση ΔΕΠΑ στη διαμάχη με την τουρκική BOTAS