Ημερομηνία Δημοσίευσης 08/11/2019  17:55
 
 

Δώρο Χριστουγέννων 2019: Πότε καταβάλλεται - Υπολογίστε ΕΔΩ το ποσό

Δώρο Χριστουγέννων 2019 Πότε καταβάλλεται - Υπολογίστε ΕΔΩ το ποσό
Δώρο Χριστουγέννων 2019 Πότε καταβάλλεται - Υπολογίστε ΕΔΩ το ποσό
Ό

λοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων  -Δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ - Ποιοι το δικαιούνται. 
 

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Δώρο Χριστουγέννων 2019 Πότε καταβάλλεται - Υπολογίστε ΕΔΩ το ποσό

Δώρο Χριστουγέννων 2019 Πότε καταβάλλεται - Υπολογίστε ΕΔΩ το ποσό