Ημερομηνία Δημοσίευσης 22/05/2020  16:55
 
 

Δώρο Πάσχα: Πώς και πότε θα δοθεί στους εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης

Δώρο Πάσχα Πώς και πότε θα δοθεί στους εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης
Δώρο Πάσχα Πώς και πότε θα δοθεί στους εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης
E

κδόθηκε η KYA που ορίζει τον καθορισμό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020, το χρόνο καταβολής του, τη διαδικασία προσδιορισμού που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και τον τρόπο πληρωμής του.

Δώρο Πάσχα Πώς και πότε θα δοθεί στους εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης