Ημερομηνία Δημοσίευσης 22/07/2019  09:05
 
 

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ Βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα
ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ Βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα
Ε

ΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί: Τις πρώτες ημέρες υποβολής ενστάσεων για τους παιδικούς σταθμοούς ΕΣΠΑ υπήρξαν δυσκολίες και προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι αιτούντες που επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή τους παρατάθηκε έως και την Παρασκευή 19/7/2019 στις 24:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ: «Μετά την εξέταση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών ενστάσεων, θα καταρτιστούν οι οριστικοί Πίνακες των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ την Τρίτη 23/7/2019».

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ Βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ Βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα