Ημερομηνία Δημοσίευσης 02/12/2019  16:45
 
 

ΕΦΚΑ: Αυτός είναι ο μέσος μισθός

ΕΦΚΑ Αυτός είναι ο μέσος μισθός
ΕΦΚΑ Αυτός είναι ο μέσος μισθός
Ε

ΦΚΑ: Στα 50,67 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.166,76 ευρώ.

Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο και ο μέσος μισθός ανήλθαν στα 24,68 ευρώ και στα 409,21 ευρώ.

ΕΦΚΑ Αυτός είναι ο μέσος μισθός