Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/03/2019  05:25
 
 

ΕΦΚΑ: Ολα όσα θέλετε να ξέρετε για την παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση

ΕΦΚΑ Ολα όσα θέλετε να ξέρετε για την παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση
ΕΦΚΑ Ολα όσα θέλετε να ξέρετε για την παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση
Ε

ΦΚΑ - Όλες οι ειδήσεις: Εγκύκλιο στην οποία καταγράφονται οι τρόποι αξιοποίησης υπέρ του ασφαλισμένου του χρόνου της παράλληλης και της διαδοχικής ασφάλισης για συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/16, υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: