Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/11/2019  07:15
 
 

Εφορία: Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Εφορία Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων
Εφορία Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων
Δ

εύτερη ευκαιρία θα έχουν όσοι οφειλέτες είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων ή στην πάγια των 12 ή 24 δόσεων και την έχασαν. 

Οι οφειλέτες θα έχουν την ευκαιρία να εντάξουν το υπόλοιπο της οφειλής που έμεινε απλήρωτο στη νέα πάγια ρύθμιση σε έως 24 ή 48 δόσεις.

Εφορία Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων