Ημερομηνία Δημοσίευσης 22/05/2020  21:35
 
 

Επίδομα 800 ευρώ: Ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να το επιστρέψουν

Επίδομα 800 ευρώ Ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να το επιστρέψουν
Επίδομα 800 ευρώ Ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να το επιστρέψουν
Μ

ετά από διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός των εργαζομένων ειδικών κατηγοριών έκανε αιτήσεις δύο φορές με αποτέλεσμα να έχουν πάρει δύο φορές τα 800 ευρώ και τώρα θα πρέπει να τα επιστρέψουν πίσω.

Επίδομα 800 ευρώ Ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να το επιστρέψουν