Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/08/2019  15:55
 
 

Επίδομα ενοικίου: Επανέλεγχος και νέες αιτήσεις -Ποιες δεν θα εγκριθούν

Επίδομα ενοικίου Επανέλεγχος και νέες αιτήσεις -Ποιες δεν θα εγκριθούν
Επίδομα ενοικίου Επανέλεγχος και νέες αιτήσεις -Ποιες δεν θα εγκριθούν
Ε

πίδομα ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των εγκεκριμένων (έως 31 Μαρτίου 2019) αιτήσεων.

Οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Επίδομα ενοικίου Επανέλεγχος και νέες αιτήσεις -Ποιες δεν θα εγκριθούν