Ημερομηνία Δημοσίευσης 20/01/2020  08:35
 
 

Επίδομα γέννας: Δείτε αν το δικαιούστε - Έτσι θα πάρετε τα 2.000 ευρώ

Επίδομα γέννας Δείτε αν το δικαιούστε - Έτσι θα πάρετε τα 2000 ευρώ
Επίδομα γέννας Δείτε αν το δικαιούστε - Έτσι θα πάρετε τα 2000 ευρώ
Γ

ια την καταβολή του επιδόματος γέννας λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανάλογα ποιο είναι μεγαλύτερο με βάση τη φορολογική δήλωση και την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος.

Το επίδομα δεν χορηγείται σε δικαιούχους των οποίων το ισοδύναμο εισόδημα είναι άνω των 40.000 ευρώ, που ισχύει για τον ένα γονέα.

Επίδομα γέννας Δείτε αν το δικαιούστε - Έτσι θα πάρετε τα 2000 ευρώ