Ημερομηνία Δημοσίευσης 18/10/2019  10:55
 
 

Έρχεται «Big brother» για όσους χρωστούν σε Εφορία, Ταμεία και ΔΕΚΟ

Έρχεται «Big brother» για όσους χρωστούν σε Εφορία Ταμεία και ΔΕΚΟ
Έρχεται «Big brother» για όσους χρωστούν σε Εφορία Ταμεία και ΔΕΚΟ
Μ

ε πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών, επανέρχεται το σχέδιο για τη δημιουργία του δημόσιου «Τειρεσία»  για οφειλέτες σε Εφορία, Ταμεία, δήμους και ΔΕΚΟ. 

Η απουσία ενός γραφείου πιστοδοτικής συμπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα χρέη του ιδιωτικού τομέα προς το Δημόσιο (Εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία, δήμους, ΔΕΚΟ κ.λπ.), αποτελεί βασικό έλλειμμα στην προσπάθεια του Δημοσίου, των τραπεζών, αλλά και των επενδυτών που τοποθετούνται σε χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων, να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της πιστοδοτικής ικανότητας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Έρχεται «Big brother» για όσους χρωστούν σε Εφορία Ταμεία και ΔΕΚΟ