Ημερομηνία Δημοσίευσης 13/11/2019  12:55
 
 

ΕΣΠΑ: Νέα επενδυτικά σχέδια στη δράση για νέες τουριστικές επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ Νέα επενδυτικά σχέδια στη δράση για νέες τουριστικές επιχειρήσεις
ΕΣΠΑ Νέα επενδυτικά σχέδια στη δράση για νέες τουριστικές επιχειρήσεις
Ε

πιπλέον 31 επενδυτικά σχέδια εντάσσονται στη δράση του ΕΣΠΑ «Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Συγκεκριμένα, για τη δράση του ΕΣΠΑ, δημοσιεύθηκε η δεύτερη τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σχετικά με την ένταξη επιπλέον 31 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού προυπολογισμού 4.653.016,47 ευρώ.

ΕΣΠΑ Νέα επενδυτικά σχέδια στη δράση για νέες τουριστικές επιχειρήσεις