Ημερομηνία Δημοσίευσης 17/10/2019  06:35
 
 

ΕΥΔΑΠ - Κοινωνικό τιμολόγιο : Ποιοι δικαιούνται δωρεάν νερό

ΕΥΔΑΠ - Κοινωνικό τιμολόγιο  Ποιοι δικαιούνται δωρεάν νερό
ΕΥΔΑΠ - Κοινωνικό τιμολόγιο  Ποιοι δικαιούνται δωρεάν νερό
Ε

ΥΔΑΠ:  Xορήγηση Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ), Κοινωνικού τιμολογίου - Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Η ΕΥΔΑΠ παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) – Κοινωνικού τιμολογίου σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016, εφαρμόζοντας νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει:

ΕΥΔΑΠ - Κοινωνικό τιμολόγιο  Ποιοι δικαιούνται δωρεάν νερό