Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/05/2020  19:35
 
 

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ: Από 19,2% έως 21,6% η ανεργία φέτος λόγω... κορονοϊού

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Από 192 έως 216 η ανεργία φέτος λόγω κορονοϊού
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Από 192 έως 216 η ανεργία φέτος λόγω κορονοϊού
Σ

ύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, τα επόμενα τρίμηνα η ελληνική οικονομία θα βρεθεί σε μια νέα φάση ύφεσης, η οποία, θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας από δύο έως και 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Από 192 έως 216 η ανεργία φέτος λόγω κορονοϊού