Ημερομηνία Δημοσίευσης 02/12/2019  16:45
 
 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Πότε θα πιστωθεί στους δικαιούχους

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης Πότε θα πιστωθεί στους δικαιούχους
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης Πότε θα πιστωθεί στους δικαιούχους
Κ

οινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ: Λόγω Χριστουγέννων θα καταβληθεί νωρίτερα στους δικαιούχους

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης Πότε θα πιστωθεί στους δικαιούχους