Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/10/2019  09:15
 
 

Κοινωνικό μέρισμα 2019: «Κλείδωσε» - Αυτοί θα είναι οι δικαιούχοι - Τα κριτήρια

Κοινωνικό μέρισμα 2019 «Κλείδωσε» - Αυτοί θα είναι οι δικαιούχοι - Τα κριτήρια
Κοινωνικό μέρισμα 2019 «Κλείδωσε» - Αυτοί θα είναι οι δικαιούχοι - Τα κριτήρια
Κ

οινωνικό μέρισμα 2019: «Κλεισμένη» θεωρείται η απόφαση για χορήγηση ενός νέου κοινωνικού μερίσματος στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες τον προσεχή Δεκέμβριο.

Αυτό που μένει να αποσαφηνιστεί είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χορηγηθεί το κοινωνικό μέρισμα, καθώς και τα κατά κεφαλήν ποσά.

Κοινωνικό μέρισμα 2019 «Κλείδωσε» - Αυτοί θα είναι οι δικαιούχοι - Τα κριτήρια