Ημερομηνία Δημοσίευσης 25/03/2020  22:15
 
 

Κορονοϊός: ΟΑΕΔ - Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές - Αναλυτικά οι αλλαγές για τους ανέργους

Κορονοϊός ΟΑΕΔ - Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές - Αναλυτικά οι αλλαγές για τους ανέργους
Κορονοϊός ΟΑΕΔ - Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές - Αναλυτικά οι αλλαγές για τους ανέργους
Κ

ορονοϊός: Αναδρομικότητα αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο ανέργων και τακτικής επιδότησης ανεργίας - Μόνο με ραντεβού θα εξυπηρετούνται οι άνεργοι στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ - Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έως τις 30 Απριλίου.

Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε τα εξής μέτρα:

Κορονοϊός ΟΑΕΔ - Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές - Αναλυτικά οι αλλαγές για τους ανέργους