Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/08/2019  19:15
 
 

Με επιδότηση της δόσης: Ρυθμίστηκαν ηλεκτρονικά τα δύο πρώτα στεγαστικά δάνεια

Με επιδότηση της δόσης Ρυθμίστηκαν ηλεκτρονικά τα δύο πρώτα στεγαστικά δάνεια
Με επιδότηση της δόσης Ρυθμίστηκαν ηλεκτρονικά τα δύο πρώτα στεγαστικά δάνεια
Μ

έσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Οικονομικών ρυθμίστηκαν τα πρώτα στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς για τους δανειολήπτες όρους. 

Η πρώτη ευνοϊκή ρύθμιση για ένα ευάλωτο νοικοκυριό περιλαμβάνει την εξόφληση του δανείου σε 24 έτη, με επιτόκιο 2% και επιπλέον 40% επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος.

Με επιδότηση της δόσης Ρυθμίστηκαν ηλεκτρονικά τα δύο πρώτα στεγαστικά δάνεια