Ημερομηνία Δημοσίευσης 31/12/2019  15:15
 
 

Μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα: Παράταση έως τις 30 Απριλίου 2020

Μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα Παράταση έως τις 30 Απριλίου 2020
Μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα Παράταση έως τις 30 Απριλίου 2020
Τ

ο υπουργείο Ναυτιλίας αποφάσισε να δώσει παράταση στο μεταφορικό ισοδύναμο για να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις με άμεσα ωφελούμενους τους νησιώτες. 

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου, χωρίς να θιγούν οι κάτοικοι των νησιών, να αξιολογηθεί το μέτρο και να μελετηθούν στρεβλώσεις που επισημάνθηκαν από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων, έτσι ώστε σε συνεργασία και διάλογο με τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου το μέτρο να γίνει περισσότερο λειτουργικό με άμεσα ωφελούμενους τους νησιώτες.

Μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα Παράταση έως τις 30 Απριλίου 2020