Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/05/2019  17:45
 
 

Μπάρμπα Στάθης: 50 χρόνια «εκεί σε κάθε βήμα»

Μπάρμπα Στάθης 50 χρόνια «εκεί σε κάθε βήμα»
Μπάρμπα Στάθης 50 χρόνια «εκεί σε κάθε βήμα»
Π

ρωτοπόρος στους κλάδους των καταψυγμένων λαχανικών και ζυμών με ηγετική παρουσία και διαρκή ανάπτυξη

Επενδύσεις: 2015-2018: 11.5εκ. € & 2019-2020: άνω των 8.5εκ.€Συμβολαιακή γεωργία: συνεργασία με πάνω από 1.000 Έλληνες αγρότες που καλλιεργούν περισσότερα από 30.000 στρέμματα γηςΣημαντική αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, παρουσία σε 25 χώρες

Μπάρμπα Στάθης 50 χρόνια «εκεί σε κάθε βήμα»