Ημερομηνία Δημοσίευσης 31/12/2019  14:35
 
 

Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις από το 2020

Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις από το 2020
Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις από το 2020
Δ

ύο νέες και σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις θα έχουν οι φορολογούμενοι το 2020.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, αλλά θα εφαρμοστούν με κάλυψη του δημοσιονομικού κόστους τους από το υπερπλεόνασμα που θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις από το 2020