Ημερομηνία Δημοσίευσης 24/01/2020  23:15
 
 

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα από ΒΒ- σε BB

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα από ΒΒ- σε BB
Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα από ΒΒ- σε BB
Σ

την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε "BB” από "BB-”, με σταθερές προοπτικές προέβη ο οίκος Fitch. 

Η Fitch διατηρεί θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ επισημαίνει πως η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους συνεχίζει να βελτιώνεται, υποστηριζόμενη από το σταθερό πολιτικό πλαίσιο, τη διατηρήσιμη αύξηση του ΑΕΠ και το ιστορικό δημοσιονομικής υπεραπόδοσης σε σχέση με τους στόχους.

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα από ΒΒ- σε BB