Ημερομηνία Δημοσίευσης 19/11/2019  08:15
 
 

ΟΠΕΚΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή ΚΕΑ και επιδόματος ενοικίου

ΟΠΕΚΑ Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή ΚΕΑ και επιδόματος ενοικίου
ΟΠΕΚΑ Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή ΚΕΑ και επιδόματος ενοικίου
Τ

έλη Νοεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το ΚΕΑ  και το επίδομα ενοικίου. 

Συγκεκριμένα το ΚΕΑ θα καταβληθεί στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 31 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

ΟΠΕΚΑ Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή ΚΕΑ και επιδόματος ενοικίου