Ημερομηνία Δημοσίευσης 25/06/2019  20:45
 
 

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται επιδόματα και παροχές - Αναλυτικά οι πληρωμές

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται επιδόματα και παροχές - Αναλυτικά οι πληρωμές
ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται επιδόματα και παροχές - Αναλυτικά οι πληρωμές
Ε

ντός της τρέχουσας εβδομάδας, καταβάλλεται μία σειρά από επιδόματα και παροχές του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) προς τους δικαιούχους του, όπως υπενθυμίζει ο Οργανισμός.

Αναλυτικότερα:

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται επιδόματα και παροχές - Αναλυτικά οι πληρωμές