Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/05/2019  06:45
 
 

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα δοθούν τα προνοιακά επιδόματα

ΟΠΕΚΑ Πότε θα δοθούν τα προνοιακά επιδόματα
ΟΠΕΚΑ Πότε θα δοθούν τα προνοιακά επιδόματα
Ο

ΠΕΚΑ: Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε ότι τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα θα καταβάλλονται πλέον σε μηνιαία βάση σε όλους τους δικαιούχους και σε σταθερή ημερομηνία, η οποία θα είναι η 25η εκάστου μήνα.

Όπως είχε εξαρχής δεσμευτεί ο Οργανισμός, τα στοιχεία των δικαιούχων που συγκεντρώθηκαν από διαφορετικές πηγές εντάχθηκαν σε ένα, ενιαίο μητρώο και πλέον όλοι οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν το επίδομά τους σε μηνιαία βάση. Κάθε μήνα θα καταβάλλεται την 25η ημέρα το μηνιαίο επίδομα που αντιστοιχεί στον τρέχοντα κάθε φορά μήνα.

ΟΠΕΚΑ Πότε θα δοθούν τα προνοιακά επιδόματα