Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/01/2020  00:35
 
 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από 21 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για τις πληρωμές στην εξισωτική

ΟΠΕΚΕΠΕ Από 21 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για τις πληρωμές στην εξισωτική
ΟΠΕΚΕΠΕ Από 21 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για τις πληρωμές στην εξισωτική
Ο

ΠΕΚΕΠΕ | Αγρότες - Όλες οι ειδήσεις: Η διαδικασία ξεκινάει στις 21 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 3 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η υποβολή της προσφυγής θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της Καρτέλας του Αγρότη και θα συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΟΠΕΚΕΠΕ Από 21 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για τις πληρωμές στην εξισωτική