Ημερομηνία Δημοσίευσης 18/11/2019  07:55
 
 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε ενστάσεις για τις επιστροφές ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε ενστάσεις για τις επιστροφές ενισχύσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε ενστάσεις για τις επιστροφές ενισχύσεων
Σ

την ανάκτηση ποσών τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή παρατύπως καθώς και οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους του ημερολογιακού έτους 2018, προχωρά ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, οι προσκλήσεις/ειδοποιήσεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

ΟΠΕΚΕΠΕ Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε ενστάσεις για τις επιστροφές ενισχύσεων