Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/03/2018  16:55
 
 

Πληρωμές 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές 4 εκατ ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πληρωμές 4 εκατ ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σ

ημειώνεται ότι οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν αφορούν το χρονικό διάστημα από 9/3/2018 έως 13/3/2018.
Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, 73 δικαιούχοι θα μοιραστούν 4.053.398,56 ευρώ.
Οι πληρωμές αφορούν, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα προώθησης των κρασιών σε τρίτες χώρες καθώς και ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Πληρωμές 4 εκατ ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές 4 εκατ ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές 4 εκατ ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές 4 εκατ ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ