Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/08/2019  18:35
 
 

Πληρωμές με κάρτες: Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο

Πληρωμές με κάρτες Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο
Πληρωμές με κάρτες Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο
O

νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών» (PSD 2) θα τεθεί σε ισχύ στην Ελλάδα από 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Αυτό θα γίνει για περισσότερη ασφάλεια στις συναλλαγές με τη χρήση καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων).

Πληρωμές με κάρτες Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο