Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/06/2019  04:25
 
 

Ποια αρωματικά φυτά έχουν ζήτηση στο εξωτερικό

Ποια αρωματικά φυτά έχουν ζήτηση στο εξωτερικό
Ποια αρωματικά φυτά έχουν ζήτηση στο εξωτερικό
Τ

ο τρίτο δεκαήμερο του μήνα αναμένεται η συγκομιδή των αρωματικών φυτών, που καλλιεργούνται σε όλη την Ελλάδα.

Στη ρίγανη, η κοπή είναι μία φορά, ενώ στη μέντα και σε κάποια άλλα δύο με τρεις κοπές μέχρι το φθινόπωρο.