Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/03/2019  04:05
 
 

Ποιες αλλαγές έρχονται για όσους αγρότες ασχολούνται με το υπαίθριο εμπόριο

Ποιες αλλαγές έρχονται για όσους αγρότες ασχολούνται με το υπαίθριο εμπόριο
Ποιες αλλαγές έρχονται για όσους αγρότες ασχολούνται με το υπαίθριο εμπόριο
Α

γρότες - Όλες οι ειδήσεις: Αφορά τους αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. 

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στην Βουλή τροποποιείται ο Ν. 4494/2017, που αφορά υπαίθριο εμπόριο και Επιμελητήρια.