Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/09/2018  17:45
 
 

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε επιδότηση έως 50.000€ για την επιχείρησή σας

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε επιδότηση έως 50000€ για την επιχείρησή σας
Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε επιδότηση έως 50000€ για την επιχείρησή σας
Α

ναλυτικότερα, το συνολικό ποσό που έχουν αιτηθεί οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις για να προβάλουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, ανέρχεται στα 16,7 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη 33,3 εκατ. ευρώ τα οποία μπορούν να διατεθούν μέσω του προγράμματος το οποίο ξεκίνησε με αρχικό προϋπολογισμό της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τουπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 18 Ιουλίου του 2019, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.
Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ και με δεδομένο ότι το ύψος της επιδότηση ανέρχεται στο 50%, μπορεί να λάβει έως και 50.000 ευρώ για τη συμμετοχή της σε εκθέσεις του εξωτερικού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο «Επιχειρούμε Έξω» έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε επιδότηση έως 50000€ για την επιχείρησή σας

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε επιδότηση έως 50000€ για την επιχείρησή σας

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε επιδότηση έως 50000€ για την επιχείρησή σας

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε επιδότηση έως 50000€ για την επιχείρησή σας