Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/07/2019  18:45
 
 

Προστασία πρώτης κατοικίας: Πάνω από 10.000 άτομα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης

Προστασία πρώτης κατοικίας Πάνω από 10000 άτομα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης
Προστασία πρώτης κατοικίας Πάνω από 10000 άτομα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης
Π

ερισσότεροι από 10.000 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας στις τρεις εβδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω της πλατφόρμας εγκρίνει εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών το ποσοστό και το ενδεικτικό ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου και προωθεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) την εγκεκριμένη αίτηση.

Προστασία πρώτης κατοικίας Πάνω από 10000 άτομα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης

Προστασία πρώτης κατοικίας Πάνω από 10000 άτομα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης