Ημερομηνία Δημοσίευσης 02/12/2019  16:05
 
 

Προστασία πρώτης κατοικίας: Πόσοι χρήστες έχουν εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Προστασία πρώτης κατοικίας Πόσοι χρήστες έχουν εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Προστασία πρώτης κατοικίας Πόσοι χρήστες έχουν εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Π

ροστασία πρώτης κατοικίας: Στην πλατφόρμα και στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου συναίνεσαν 51.591 χρήστες

Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης για ένταξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας της πρώτης κατοικίας 34.397 χρήστες.

Προστασία πρώτης κατοικίας Πόσοι χρήστες έχουν εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα