Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/01/2020  11:55
 
 

Στα 4,96 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019
Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019
Κ

οντά στα 5 δισ. ευρώ (4,96 δισ.) έφτασε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού για το σύνολο του 2019 υπερβαίνοντας κατά 560 εκατομμύρια ευρώ το στόχο του προϋπολογισμού του 2020.
Τα καθαρά έσοδα το προϋπολογισμού ήταν στον στόχο, που είχε τεθεί από τον προϋπολογισμό παρουσιάζοντας οριακή απόκλιση 7 εκατ. ευρώ και φτάνοντας τα 55,02 δισ. ευρώ ενώ τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 60,06 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Όλα αυτά παρότι το μεγαλύτερο μέρος των 1,2 δισ. ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 θα πληρωθεί μέχρι και σήμερα μετά την παράταση που έδωσε το ΥΠΟΙΚ.Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.046 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14 εκατ. ευρώ από το στόχο (5.032 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.772 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 777 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου λόγω της υποεκτέλεσης του προγράμματος από την αρχή του έτους.
Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,59 δις ευρώ μειωμένο κατά 387 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Επισημαίνεται ότι στις εισπράξεις μεταβιβάσεων Δεκεμβρίου 2019 περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,365 δις , μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 339 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 847 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 999 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 775 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 48 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (728 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες
Παρά την αλλαγή των οροφών οι δαπάνες την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν στα 55,24 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 620 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55,865 δισ. ευρώ). H κυριότερη αιτία της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 508 εκατ. ευρώ.
Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες δαπανών:
α) στις κοινωνικές παροχές κατά 381 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της διανομής του κοινωνικού μερίσματος ύψους 186 εκατ. ευρώ και της πληρωμής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης πρώτου τριμήνου 2019 από το κράτος ύψους 172 εκατ. ευρώ, το οποίο πλέον δίδεται μέσω επιχορήγησης στον ΟΠΕΚΑ (περίπτωση διαφορετικής παρουσίασης),
β) στις μεταβιβάσεις κατά 246 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της πληρωμής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας περιόδου 2007-2011 ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο η αύξηση αυτή εξουδετερώνεται σε μεγάλο βαθμό από την ανάλωση του αποθεματικού που πλέον είναι επιμερισμένο σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1,128 δις . ευρώ, κυρίως λόγω:
α) της μείωσης των πληρωμών από καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 573 εκατ. ευρώ και
β) των μειωμένων δαπανών ΠΔΕ κατά 595 εκατ. ευρώ.
Με αντίρροπο χαρακτήρα (αυξημένη δαπάνη σε σχέση με το 2018) κινήθηκαν οι πληρωμές για τόκους κατά 549 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι κατά το έτος 2019 διανεμήθηκαν 186 εκατ. ευρώ ως κοινωνικό μέρισμα και 149 εκατ. ευρώ ως επίδομα θέρμανσης.
Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 8,736 δις. ευρώ αυξημένο κατά 1,264 δις . ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, κυρίως λόγω της υπέρβασης του στόχου στις κατηγορίες:
α) ΠΔΕ κατά 373 εκατ. ευρώ,
β) μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα κατά 188 εκατ. ευρώ,
γ) εξοπλιστικά προγράμματα κατά 268 εκατ. ευρώ
δ) διανομής του κοινωνικού μερίσματος ύψους 186 εκατ. ευρώ
Τέλος σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 225 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 839 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 4.580 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019

Στα 496 δις το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2019