Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/01/2020  16:55
 
 

Συντάξεις: Έκδοση επικουρικών με διαδικασίες εξπρές – Ξεμπλοκάρουν τα χρήματα 50.000 συνταξιούχων

Συντάξεις Έκδοση επικουρικών με διαδικασίες εξπρές – Ξεμπλοκάρουν τα χρήματα 50000 συνταξιούχων
Συντάξεις Έκδοση επικουρικών με διαδικασίες εξπρές – Ξεμπλοκάρουν τα χρήματα 50000 συνταξιούχων
Ε

πικουρικές συντάξεις ακόμα και μέσα στον ένα μήνα μετά την έκδοση της κύριας θα παίρνουν με τον νέο νόμο για το ασφαλιστικό όλοι οι ασφαλισμένοι που ζητούν και αναγνώριση πλασματικού χρόνου ή προϋπηρεσίας, καθώς προβλέπεται αυτόματος συμψηφισμός ως 3.000 ευρώ από τα αναδρομικά της επικουρικής.

Ειδικά για το Δημόσιο, η νέα διάταξη θα οδηγήσει σε ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς όσον αφορά στην αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας αίρεται ο φραγμός του άρθρου 20 του Νόμου 3232/2004 που απαγορεύει την έκδοση επικουρικής σύνταξης πριν από την εφάπαξ εξόφληση του ποσού εξαγοράς της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας δημοσίων υπαλλήλων. Σήμερα οι περισσότεροι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, του ΙΚΑ και άλλων Ταμείων, αφού έχουν πάρει την κύρια σύνταξη, επιλέγουν τις δόσεις για τις αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας και πλασματικών ετών στην επικουρική ασφάλιση.

Συντάξεις Έκδοση επικουρικών με διαδικασίες εξπρές – Ξεμπλοκάρουν τα χρήματα 50000 συνταξιούχων