Ημερομηνία Δημοσίευσης 16/01/2020  13:55
 
 

Το TAXISnet βγαίνει εκτός λειτουργίας - Δείτε πότε

Το TAXISnet βγαίνει εκτός λειτουργίας - Δείτε πότε
Το TAXISnet βγαίνει εκτός λειτουργίας - Δείτε πότε
Γ

ια εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης θα τεθεί εκτός λειτουργίας το TAXISnet από την Παρασκευή στις 16:00 έως και το Σάββατο στις 10:00.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της, από την Παρασκευή 24/1/2020 στις 16:00 έως και το Σάββατο 25/01 στις 10:00.

Το TAXISnet βγαίνει εκτός λειτουργίας - Δείτε πότε