Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/09/2019  20:55
 
 

Τράπεζα Πειραιώς: Η ανακοίνωση της τράπεζας σχετικά με τους εποπτικούς ελέγχους

Τράπεζα Πειραιώς Η ανακοίνωση της τράπεζας σχετικά με τους εποπτικούς ελέγχους
Τράπεζα Πειραιώς Η ανακοίνωση της τράπεζας σχετικά με τους εποπτικούς ελέγχους
Α

νακοίνωση σχετικά με τους εποπτικούς ελέγχους και το πρόστιμο εκ μέρους της ΕΚΤ εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Τράπεζας έχει ως εξής:

Τράπεζα Πειραιώς Η ανακοίνωση της τράπεζας σχετικά με τους εποπτικούς ελέγχους