Ημερομηνία Δημοσίευσης 19/10/2019  21:55
 
 

Τράπεζες: Δείτε τις χρεώσεις για κάθε συναλλαγή σε ΑΤΜ, γκισέ και e-banking

Τράπεζες Δείτε τις χρεώσεις για κάθε συναλλαγή σε ΑΤΜ γκισέ και e-banking
Τράπεζες Δείτε τις χρεώσεις για κάθε συναλλαγή σε ΑΤΜ γκισέ και e-banking
Π

ρομήθειες σε ολοένα και περισσότερες συναλλαγές, που πραγματοποιούνται, τόσο στα γκισέ όσο και μέσω Διαδικτύου, επιβάλλουν οι τράπεζες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», τα ιδρύματα προχωρούν σε τακτικές αναπροσαρμογές των τιμολογίων τους, αυξάνοντας κάποιες από τις υφιστάμενες χρεώσεις ή επιβάλλοντας νέες.

Τράπεζες Δείτε τις χρεώσεις για κάθε συναλλαγή σε ΑΤΜ γκισέ και e-banking

Τράπεζες Δείτε τις χρεώσεις για κάθε συναλλαγή σε ΑΤΜ γκισέ και e-banking

Τράπεζες Δείτε τις χρεώσεις για κάθε συναλλαγή σε ΑΤΜ γκισέ και e-banking

Τράπεζες Δείτε τις χρεώσεις για κάθε συναλλαγή σε ΑΤΜ γκισέ και e-banking