Ημερομηνία Δημοσίευσης 27/06/2019  18:15
 
 

120 δόσεις και για επιχειρήσεις - Τι προβλέπεται σε ΠΝΠ

120 δόσεις και για επιχειρήσεις - Τι προβλέπεται σε ΠΝΠ
120 δόσεις και για επιχειρήσεις - Τι προβλέπεται σε ΠΝΠ
Μ

ε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα,  δεδομένου ότι μετά την διάλυση της Βουλής δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αφορά τα εξής θέματα:

120 δόσεις και για επιχειρήσεις - Τι προβλέπεται σε ΠΝΠ