Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/01/2019  19:35
 
 

Αβραμόπουλος: Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός
Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός
"

Η συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι ισόρροπη και ως εκ τούτου, προβληματική. Είναι άλλο ο γεωγραφικός προσδιορισμός που όλες οι κυβερνήσεις συμφωνήσαμε και άλλο ο ιστορικός προσδιορισμός, που επιχειρείται μέσω της συμφωνίας" αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος, και πρώην Υπουργός, Δημήτρης Αβραμόπουλος.
"Εθνότητα και γλώσσα σημαίνουν εθνική υπόσταση και δίνουν λαβή για αλυτρωτικές εθνικιστικές πολιτικές" συνεχίσει και καταλήγει πως "η κυβέρνηση θα είχε κινηθεί διαφορετικά αν, αντί να αγνοήσει και στη συνέχεια προκαταλάβει τα πολιτικά κόμματα, είχε επιδιώξει την εθνική συνεννόηση πριν προχωρήσει στη συμφωνία".

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός

Αβραμόπουλος Άλλο γεωγραφικός και άλλο ιστορικός προσδιορισμός